W geście solidarności międzybranżowej | 4-4-2019

Przedstawiciele Dziadów Kultury wezmą udział w pikiecie protestacyjnej  4 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 pod Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Jak zapewnia  Andrzej Rybicki – Przewodniczący Rady Sekcji Pracowników Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność”: Walczymy o lepsze płace, walczymy o zakończenie dyskryminacji finansowej pracowników muzeów, bibliotek, archiwów i instytucji artystycznych: teatrów, filharmonii i opery. Swoją obecnością chcemy dać wyraz naszej dezaprobaty dla poczynań rządzących wobec pracowników instytucji kultury. Czytaj dalej

Reklamy

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego | 28-02-2019

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Marszałek zaproponował przekazanie instytucjom kultury dotacji w wysokości ok. 4 mln zł na częściowe wyrównanie wieloletnich zaległości, tym samym wzrost pensji pracowników. Na spotkaniu zwrócono uwagę na problem różnic między średnimi wynagrodzeniami w poszczególnych instytucjach, które wynoszą blisko 2 000 zł. Rozmowy z nowym zarządem województwa dają nadzieję na poprawę sytuacji i w dłużej perspektywie na rozwiązanie problemu. Czytaj dalej

Będzie nagroda dla pracowników kultury w Małopolsce

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie 5-12-2018

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie 5-12-2018

Nagroda roczna wyniesie 697,24 zł „na rękę” dla pracowników instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Małopolskie. To dużo czy mało? Przykładowo w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Krakowie tak wysokiej nagrody, którą otrzymaliby wszyscy pracownicy, nie było nigdy wcześniej.  Ale już dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego,  podobne nagrody są co roku. Czytaj dalej

Protestują Dziady Kultury z Małopolski

Płace w samorządowych instytucjach kultury, dla których Organizatorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego są niedoszacowane, a wysokość przekazywanej dotacji podmiotowej ma wpływ na fundusz wynagrodzeń. Oczekujemy, że Samorząd Województwa Małopolskiego zwiększy wysokość dotacji dla instytucji kultury – szczególnie tych, gdzie występują dramatycznie niskie wynagrodzenia, których jest Organizatorem.

Czytaj dalej

Dziady Kultury pokazują swoje twarze

Bibliotekarze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od wielu lat walczą o systemowe zmiany prowadzące do wyrównania wieloletnich zaniedbań w kwestii swoich zarobków. Wspólnie z innymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Województwo Małopolskie, rozpoczęli akcję Dziady Kultury, która jest próbą uzyskania godnych wynagrodzeń za dobrze wykonywaną pracę. Do akcji dołączyli również pracownicy innych instytucji z całej Polski.

Czytaj dalej

Pensje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie nadal liche

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Mimo kolejnych ustępstw Wspólnej Reprezentacji Związkowej postulaty dotyczące regulacji wynagrodzeń nie zostały nadal zrealizowane, a płace pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – od wielu lat – pozostają najniższe w porównaniu do bibliotek wojewódzkich w Polsce. Frustracja wśród pracowników rośnie za to proporcjonalnie do niskich zarobków. Świadczy o tym ich liczny udział w ostatnich akcjach protestacyjnych: na Rajskiej oraz podczas Tygodnia Bibliotek w Krakowie (2015 i 2016) .

Kolejne spotkanie mediacyjne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie dotyczące trwającego sporu zbiorowego i omówienia postulatów Wspólnej Reprezentacji Związkowej w stosunku do pracodawcy odbyło się 20 października 2016 r. Pierwotnymi postulatami Wspólnej Reprezentacji Związkowej były:

  1. podwyżka stawki miesięcznej wynagrodzenia zasadniczego każdego z pracowników WBP w Krakowie o 500 zł z wyrównaniem od 01.01.2015 r.;
  2. wypracowanie porozumienia w sprawie rozwiązania systemowego, które w perspektywie najbliższych trzech lat podniesie średnie wynagrodzenie pracowników WBP w Krakowie do średniej ogólnopolskiej w instytucjach kultury, podanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W trakcie poprzednich mediacji Wspólna Reprezentacja Związkowa poczyniła ustępstwa i postanowiła, że pierwszy punkt postulatów zostanie zmodyfikowany do stwierdzenia, iż wzrost wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. powinien być podniesiony o kwotę 500 zł, natomiast od 1 lipca 2015 r. o kwotę 150 zł. Ustępstwo niestety nie przyniosło oczekiwanego efektu.

Podczas mediacji 20 października 2016 r. Wspólna Reprezentacja Związkowa poczyniła kolejne ustępstwa oraz przeprowadziła następną modyfikację pierwszego punktu postulatów do stwierdzenia, że od 1 stycznia 2017 r. wzrost podwyżki stawki miesięcznego wynagrodzenia wyniesie 500 zł na etat. Liczono, że ta modyfikacja pomoże ułatwić realizację pierwszego punktu postulatów. Rozumiejąc roszczenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń, mając jednak ograniczenia budżetowe, pracodawca obiecał, że wystąpi do organizatora – samorządu województwa małopolskiego o zwiększenie dotacji o kwotę umożliwiającą zrealizowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników zgodnie z modyfikacją pierwszego punktu postulatów. Drugi punkt postulatów pozostaje bez zmian. W związku z trwającym sporem zbiorowym dalsze mediacje są konieczne.

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie nie kryją zniecierpliwienia. W końcu ile lat można  wytrwale pracować i nie być godnie wynagradzanym?

W skrócie:

Instytucje kultury nie generują dochodu na takim poziomie, by miało to większy wpływ na zarobki pracowników. Dochodowość nie jest jednak głównym celem ich działalności – podobnie jak wielu innych służb czy instytucji świadczących usługi publiczne. Zgodnie z art. 14 ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (ze zm.) usługi bibliotek, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego są ogólnie dostępne i bezpłatne. Nie powinno to jednak pracownikom związanym z kulturą odbierać prawa do rzetelnej oceny ich pracy oraz sprawiedliwego wynagradzania.

  • Płace pracowników merytorycznych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie są od wielu lat najniższe spośród bibliotek wojewódzkich w Polsce.
  • Bibliotekarze pracują w systemie zmianowym od godz. 7.30 do 21.00. Pracują 7 dni w tygodniu (w soboty i niedziele).
  • W 2017 r. opracowano 20 324 opisy bibliograficzne książek i innych dokumentów oraz 2 637 danych dla publikacji cyfrowych. Odnotowano 449 960 odwiedzin w czytelniach i wypożyczalniach. 35 435 osób gościło w bibliotece podczas zorganizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych.
  • Poziom wykształcenia pracowników działalności podstawowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wygląda następująco: stopień doktora lub doktora habilitowanego posiadają 4 osoby, wykształcenie wyższe mają 123 osoby, a średnie 13 osób.
  • Dotychczasowe próby regulacji wynagrodzeń w dużej części wynikały ze wzrostu płacy minimalnej, w granicach której oscyluje pensja 20%  pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Dziady Kultury znów pikietują w Sejmiku Małopolski | 28-05-2018

Dziady Kultury znów pikietują w Sejmiku Małopolski | 28-05-2018

Dziady Kultury znów pikietują w Sejmiku Małopolski | 28-05-2018

W poniedziałek 28 maja 2018 r. podczas obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56 w Krakowie) została przeprowadzona akcja informacyjno-protestacyjna polegająca na zorganizowaniu pikiety przez – bibliotekarzy, muzealników i filharmoników. Uczestnicy kolejny już raz domagali się szacunku do swoich zawodów, godnych płac, adekwatnych do obowiązków i wypracowanych sukcesów.

A oto przykładowe hasła z transparentów bibliotekarzy:

„Kulturalny wybór: buty dla dziecka czy wyjście do teatru”, „Myślisz, że mogę założyć rodzinę? Zarabiam 1700 zł miesięcznie”, „Kultura wzbogaca – my biedniejemy”, Tylko w miłej bibliotecznej atmosferze praca za 9 zł na godzinę. Czy chciałbyś pracować na Rajskiej?” „Czytanie buduje, praca w bibliotece rujnuje!”, „Małopolska przoduje w kulturze, a bibliotekarze z Rajskiej w finansowej dziurze”, „Tworzymy i wspieramy kulturę, na uczestnictwo w niej już nas nie stać. Marszałek ma odwrotnie”.

Relacje medialne

Dziady Kultury pikietują w Sejmiku Małopolski | 28-05-2018

Dziady Kultury znów pikietują w Sejmiku Małopolski | 28-05-2018

 

Bibliotekarze, muzealnicy i filharmonicy protestują w Noc Muzeów | 18-05-2018

Dziady Kultury znów podjęły desperackie starania o wyrównanie wieloletnich zaległości w wynagrodzeniach pracowników kultury w Małopolsce.

W piątek 18 maja 2018 r. o godz. 18.00 podczas otwarcia Nocy Muzeów w Krakowie (przed Muzeum Archeologicznym w Krakowie, ul. Senacka 3) została przeprowadzona akcja informacyjno-protestacyjna polegająca na zorganizowaniu pikiety przez pracowników kultury – bibliotekarzy, muzealników i filharmoników. Uczestnicy kolejny już raz domagali się szacunku do swoich zawodów, godnych płac, adekwatnych do obowiązków i wypracowanych sukcesów. Tego dnia protestujące małopolskie instytucje kultury zostały oflagowane, a pracownicy wspierający akcję mieli przypięte emblematy „Dziady Kultury”. 

A oto przykładowe hasła z transparentów:

„Kraków = Miasto Literatury. Bibliotekarz = Dziad Kultury”, „W butach dziury – to pracownik kultury”, „Bibliotekarze nie mole, książkami się nie najedzą”, „Jesteśmy autorami sukcesu małopolskiej kultury. Za friko. Marszałek ma odwrotnie”, „Muzealnicy, to nie zabytki i jeść muszą”, „»Uznaniem« Marszałka   »szacunkiem społecznym« nie nakarmię dzieci”, „Nie chcemy zabytkowych pensji”, „Sama satysfakcja z pracy już nie wystarczy. Chcemy też gratyfikacji”, „Tworzymy i wspieramy kulturę, na uczestnictwo w niej już nas nie stać. Marszałek ma odwrotnie”.

To dzięki codziennej pracy, zaangażowaniu, doświadczeniu, kreatywności oraz chęci podejmowania wyzwań przez pracowników kultury – instytucje, w których pracują, zyskały uznanie w kraju i poza jego granicami.

Wśród instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Małopolskie najgorszą sytuację mają pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – instytucji cieszącej się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem wśród czytelników. W 2017 r. odnotowano 450 tysięcy odwiedzin w czytelniach i wypożyczalniach, 35,5 tysiąca osób gościło w bibliotece podczas zorganizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych. Aby sprostać potrzebom odwiedzających bibliotekarze pracują w systemie zmianowym (od 7.30 do 21.00) oraz w soboty i niedziele.

Od wielu już lat pensje bibliotekarzy w minimalnym stopniu umożliwiają zaspokojenie potrzeb codziennego życia. Około 20% pracowników otrzymuje płace nieznacznie wyższe niż płaca minimalna – 1 600 zł. Równie frustrująca sytuacja jest wśród bibliotekarzy z wieloletnim stażem, ich wynagrodzenie po wielu latach pracy jest niewiele większe. Nieomal wszyscy pracownicy merytoryczni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie mają wykształcenie wyższe, niektórzy posiadają tytuł doktora lub doktora habilitowanego i ukończone studia podyplomowe. Pensje ich są najniższe spośród bibliotek wojewódzkich w Polsce, a oferta kulturalno-edukacyjna (m.in.: festiwale, wystawy, spotkania autorskie, zajęcia i szkolenia integracyjne dla wszystkich grup wiekowych), którą przygotowują jest bogata i dynamicznie dostosowywana do potrzeb odbiorców.

Pracownicy instytucji kultury mówią „Czas nas docenić! Chcemy podniesienia wynagrodzeń zasadniczych o przynajmniej 500 zł”.

Pracownic kultury będą też protestować w innych miastach Polski.

Relacje medialne:

Kraków:

Poznań:

Galeria zdjęć

Załącznik